Mereda internet

Infolinka

+420 313 100 100

Jako provozovatel a vlastník veřejné pevné sítě elektronických komunikací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydáváme stanovisko o existenci svých telekomunikačních sítích pro žadatele o vydání územního souhlasu se stavbou ve všech řízeních vedených u všech stavebních úřadů České republiky.

Upozorňujeme žadatele, že provozovatel telekomunikační sítě – vlastník technické infrastruktury není povinnou osobou dle zák. č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí požadovaných kopií údajů o poloze infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby je spojeno s provozními náklady s poskytnutím požadovaných údajů na straně vlastníka technické infrastruktury. Nejde jen o kopii z evidence, ale často, aby byla zajištěna validita vyjádření, musí dojít k místnímu šetření. Řada těchto činností a dalších, níže uvedených, je poskytována vlastníkovi za úplatu třetími stranami.

V případě nutnosti přemístění telekomunikační infrastruktury vznikají další náklady.

Ceník - vyjádření k existenci sítí:

Popis služby Cena bez DPH
Vyjádření k existenci sítí a technických infrastruktur 300 Kč
Základní zákres do mapového podkladu v rozsahu zájmového území stavby 1.000 Kč
Základní zákres do mapového podkladu v rozsahu zájmového území oblasti 3.000 Kč
Vytyčení telekomunikační infrastruktury (cena za jeden bod) 5.000 Kč
Přemístění telekomunikačních infrastruktur 45.000 Kč

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

V případě porušení integrity sítě a následné odmítnutí spolupráce s naší společností bude účtována pokuta 150.000 Kč bez DPH.

Adresa pro zasílání písemných žádostí o Vyjádření provozovatele telekomunikační sítí k existenci spojů dotčených realizovanou stavbou (pro potřeby územního a stavebního řízení):

hl. m. Praha:
spravce@mereda.cz, tel.: 313 100 100 nebo datová schránka ID: 22qv8hy
odp. osoba za vyjádření: Natálie Voříšková

Liberecký kraj:
okresy: Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily
spravce@mereda.cz, tel.: 313 100 100 nebo datová schránka ID: 22qv8hy
odp. osoba za vyjádření: Natálie Voříšková

Středočeský kraj:
okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník
spravce@mereda.cz, tel.: 313 100 100 nebo datová schránka ID: 22qv8hy
odp. osoba za vyjádření: Natálie Voříšková

Ústecký kraj:
okresy: Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov
spravce@mereda.cz, tel.: 313 100 100 nebo datová schránka ID: 22qv8hy
odp. osoba za vyjádření: Natálie Voříšková

© 2013 MEREDA INTERNET s.r.o.